REZULTATY

Efektem realizacji projektu „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” będzie m.in.:

 • diagnoza MOF Krasnystaw PLUS w zakresie powiązań między Partnerami Projektu i wynikających z nich potrzeb, problemów i wyzwań, będących podstawą planowania rozwoju Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw i Gminy Siennica Różana,
 • wspólna dokumentacja strategiczna dla wspólnie wyznaczonych obszarów zwiazanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym, ruchem turystycznym, ochroną przyrody zwiazanych z Obszarem Funkcjonalnym,
 • spójna dokumentacja planistyczna,
 • dokumentacja techniczna 7 przedsięwzięć wskazanych w dokumentach strategicznych wraz z dokumentacją przetargową i studiami wykonalności:
  1. Dokumentacja 1 Przygotowanie uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnystaw PLUS powiązanych z atrakcyjną ofertą inwestycyjną (teren Miasta Krasnystaw),
  2. Dokumentacja 2 Przygotowanie uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnystaw PLUS powiązanych z atrakcyjną ofertą inwestycyjną (teren Gminy Krasnystaw),
  3. Dokumentacja 3 Przygotowanie uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnystaw PLUS powiązanych z atrakcyjną ofertą inwestycyjną (teren Gminy Siennica Różana),
  4. Dokumentacja 4 Przygotowanie uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych na terenie MOF Krasnystaw PLUS powiązanych z atrakcyjną ofertą inwestycyjną (przeprawa mostowa przez rzekę Wieprz),
  5. Dokumentacja 5 Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej na terenie MOF Krasnystaw PLUS,
  6. Dokumentacja 6 Modernizacja energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
   na terenie MOF Krasnystaw PLUS
   ,
  7. Dokumentacja 7 Utworzenie szlaku obiektów dziedzictwa kulturowego MOF Krasnystaw PLUS.