PARTNERZY

Partnerami projektu „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” są Miasto Krasnystaw oraz Gmina Krasnystaw i Gmina Siennica Różana.

Miasto Krasnystaw: Gmina miejska na terenie województwa lubelskiego w powiecie krasnostawskim nad rzeką Wieprz. Znajduje się w centrum Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw Plus. Od wschodu graniczy z gminą Siennica Różana, natomiast od północy, południa i zachodu z gminą Krasnystaw. Stanowi centrum administracyjne, społeczne, gospodarcze i kulturowe powiatu. Zajmuje powierzchnię 4213 ha. Liczba mieszkańców wynosi około 19600 osób. W skład gminy miejskiej Krasnystaw wchodzi 7 indywidualnych sołectw. Na terenie gminy miejskiej Krasnystaw przeważa przemysł rolno-spożywczy. Swoją siedzibę mają tutaj m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw czy Fermentowania Tytoniu. Krasnystaw jest także piwną stolicą Polski. Co roku odbywa się tu Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów zwane Chmielakami.

Gmina Krasnystaw: Gmina wiejska położona w województwie lubelskim w powiecie krasnostawskim. Obejmuje zachodnie krańce Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw Plus. Gminę zamieszkuje ok. 8900 osób na obszarze 15082 ha. Na jej terenie znajduje się 28 miejscowości. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa z Warszawy do Lwowa oraz międzynarodowa trasa ekspresowa S-17 Warszawa-Lublin-Krasnystaw-Zamość-Hrebenne-Lwów. Cała gmina charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. Obszar gminy rozcięty jest doliną rzeki Wieprz z licznymi mniejszymi dopływami. Południowa część gminy leży w Grabowiecko-Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu a jej południowo-wschodnią część otacza otulina Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Gmina ma charakter rolniczy. Dzięki dobrym warunkom klimatycznym i dobrej jakości gleb rozwija się tu rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy. Do największych firm przemysłu rolno-spożywczego zalicza się Cukrownia „Krasnystaw” S.A. w Siennicy Nadolnej i Elewator Zbożowy „TRITICARR” w Krupcu.

Gmina Siennica Różana: Gmina wiejska położona w województwie lubelskim w powiecie krasnostawskim w dolinie rzeki Siennica. Obejmuje wschodni obszar Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka nr 843 stanowiąca połączenie z Chełmem i Zamościem. Powierzchnia gminy wynosi 9840 ha. Na jej terenie znajduje się 15 miejscowości w tym 14 sołectw będące jednostkami pomocniczymi dla gminy. Gminę zamieszkuje około 4 200 mieszkańców. Głównym kierunkiem działalności gospodarczej jest rolnictwo.