KONTAKT

  • URZĄD MIASTA KRASNYSTAW

Plac 3 Maja 29, 22 - 300 Krasnystaw

Tel. 82 576 21 57

Tel. 82 576 29 03 

Fax. 82 576 23 77

e-mail: miasto@krasnystaw.pl 

www.krasnystaw.pl

koordynator projektu: Magdalena Zaj

  • URZĄD GMINY KRASNYSTAW

ul. M. Konopnickiej 4,   22 - 300 Krasnystaw

Tel. 82 576 37 53

Tel. 82 576 14 32

Tel. 82 576 24 35

Fax. 82 576 30 46

e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl

www.krasnystaw.ug.gov.pl

koordynator projektu: Bartłomiej Saran

  • URZĄD GMINY SIENNICA RÓŻANA

​​​​Siennica Różana 265 A, 22 - 304 Siennica Różana

Tel. 82 575 92 81

Fax. 82 575 99 00

e-mail: siennicarozana@gmail.com

www.siennica.pl

koordynator projektu: Paweł Wójtowicz