HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Harmonogram realizacji projektu "Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS".

 

Działanie

2014

2015

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV V VI

VII

VII

Przeprowadzenie analiz, badań MOF Krasnystaw PLUS w celu określenia najważniejszych wyzwań i potencjałów jego rozwoju

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

     

 

 

ankiety, analiza i raport  w zakresie przemieszczania się mieszkańców

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

     

 

 

ankiety, analiza i raport  w zakresie potrzeb przedsiębiorców

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

     

 

 

ankiety, analiza i raport  w zakresie sytuacji demograficznej

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

     

 

 

ankiety, analiza i raport  w zakresie zatrudnienia

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

     

 

 

Opracowanie „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

     

 

 

Opracowanie spójnej dokumentacji planistycznej wraz
z wersjami elektronicznymi dla wspólnie wyznaczonych obszarów.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

     

 

 

 II 

Wykonanie dla 7 inwestycji dokumentacji technicznej, przetargowej, studiów wykonalności.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X X X

X

X

   III

Przeprowadzenie konsultacji społecznych

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

warsztaty z mieszkańcami

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

     

 

 

spotkania konsultacyjne dokumentacji technicznej                     X X X X X X X

badania ankietowe oceniające rozwiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X X X

X

X

  IV 

Zarządzanie projektem – wynagrodzenie gminnych koordynatorów

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

     

 

 

V

Promocja projektu

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

promocja w prasie

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

promocja w radiu

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

opracowanie  strony  internetowej  projektu   i   jej  utrzymanie   przez  cały  okres  trwania umowy

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

organizacja dwóch 2-dniowych konferencji na rozpoczęcie i zakończenie projektu

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

tablice informacyjne i ścianki informacyjne

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

     

 

 

foldery  i ulotki

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X