DO POBRANIA

ANALIZY:

Analiza powiązań JST MOF Krasnystaw PLUS w zakresie przemieszczania się mieszkańców i ich potrzeb

Analiza potrzeb przedsiębiorców z terenów JST MOF Krasnystaw PLUS

Analiza sytuacji demograficznej MOF Krasnystaw PLUS

Analiza zatrudnienia w MOF Krasnystaw PLUS

DOKUMENTACJA STRATEGICZNA:

TOM 1 Diagnoza miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS.

TOM 2 Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 roku.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 roku.

Podsumowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 roku.

 

DOKUMENTACJA PLANISTYCZNA:

MOF KRASNYSTAW PLUS SPÓJNA DOKUMNETACJA PLANISTYCZNA

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA: