Ankiety

Miasto Krasnystaw oraz Gmina Krasnystaw i Gmina Siennica Różana – Partnerzy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS zrealizowali projekt „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”. Podczas realizacji projektu przeprowadzono szereg konsultacji społecznych, m.in. w formie ankiet on-line oraz wywiadów bezpośrednich.

Badania ankietowe przyczyniły się do opracowania diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS. W formie ankiet zebrano opinie na temat funkcjonowania  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUSZ lokalną społecznością konsultowano m.in.:

Ankieta 1 - badanie opinii na temat funkcjonowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS

Z lokalną społecznością konsultowano m.in.:

Strategię rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 roku  

Ankieta 2 - ocena założeń przyjetych w Strategii Rozwoju MOF Krasnystaw PLUS

Dokumentację planistyczną

Ankieta 3 - opracowanie wspólnej dokumentacji planistycznej

Dokumentację techniczną

Ankieta 4 - ocena rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej opracowywanej w ramach projektu