AKTUALNOŚCI


Miasto Krasnystaw oraz Gmina Krasnystaw i Gmina Siennica Różana – Partnerzy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS – zrealizowali projekt „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS”.

W dniach 29-30 czerwca 2015 roku w Krasnostawskim Domu Kultury w Krasnymstawie odbyła się konferencja „Krasnystaw Plus 2020 – wyzwania i działania”, podsumowująca działania zrealizowane w ramach projektu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora gospodarczego. Przybyłych Gości powitał Robert Kościuk Zastępca Burmistrza Krasnegostawu reprezentujący Lidera Projektu –  Miasto Krasnystaw.

Podczas konferencji dr Katarzyna Rogalińska, adiunkt na wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mówiła o znaczącej roli Samorządu w rozwoju regionu i przybliżyła zagadnienia związane z budowaniem oraz wykorzystywaniem kapitału społecznego.

Efekty realizacji projektu „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” przedstawił Paweł Walczyszyn, Dyrektor firmy InicjatywaLokalna.pl, która opracowała Strategię rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014–2020 z perspektywą do 2030 roku. Mówił on także o wyzwaniach stojących przed Samorządem 2020 i możliwych do pozyskania źródłach finansowania inwestycji, zarówno w infrastrukturę, jak i kapitał społeczny.