AKTUALNOŚCI


W ramach realizacji projektu „Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS” trwają prace nad dokumentacją techniczną przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenie MOF Krasnystaw PLUS.

W dniu 15 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miasta Krasnystaw oraz w Urzędzie Gminy Siennica Różana odbyły się konsultacje społeczne opracowywanej dokumentacji. Przedstawiciel firmy Projekt Paweł Walczyszyn, InicjatywaLokalna.pl, Paweł Walczyszyn zaprezentował zakres planowanych przedsięwzięć oraz przyjęte w dokumentacjach rozwiązania. Na pytania zebranych odpowiadali projektanci odpowiadający
za opracowanie poszczególnych dokumentów.

Zainteresowanych mieszkańców Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw, Gminy Siennica Różana oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych działających na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS, zachęcamy do wzięcia udziału
w badaniu ankietowym oceniającym rozwiązania przyjęte w opracowywanej dokumentacji technicznej dotyczącej:

  • Przygotowania uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych
    na terenie MOF Krasnystaw PLUS powiązanych z atrakcyjną ofertą inwestycyjną;
  • Utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej na terenie
    MOF Krasnystaw PLUS;
  • Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Krasnystaw PLUS;
  • Utworzenia szlaku obiektów dziedzictwa kulturowego MOF Krasnystaw PLUS.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić na naszej stronie www.krasnystawplus.pl w zakładce ANKIETY.

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie i czynny udział.